Kullanım Koşulları

www.elitpet.net internet sitesini ziyaret ederek ve/veya mobil uygulamalarını kullanarak (internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Site”de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Site”de belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz.

İşbu kullanım koşulları (Bundan böyle “Kullanım Koşulları” olarak anılacaktır.) Reşat Türksoy (Bundan böyle “ELİTPET” olarak anılacaktır.) tarafından yönetilen www.elitpet.net alan adlı internet sitesi ile buna bağlı internet sitelerinin (Bundan böyle “Site” olarak anılacaktır.) kullanıcı ve/veya Üye olarak kullanımı esnasında uyulması gereken şart ve koşulları belirlemektedir. Site’yi ziyaret eden Kullanıcılar ve ELİTPET arasında Üyelik Sözleşmesi akdedilen Üyeler, Site’yi kullanırken aşağıda belirlenen kurallarına uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler. ELİTPET, Üye"ler tarafından “Site”ye yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle "Site" üzerinden "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi, “Site” içerisinde "Kullanıcı”ların, "Üye" ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesii “Site” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini vermektedir.

ELİTPET, işbu Kullanım Koşulları’nda, Site'de ve Site'nin içeriğinde dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler Site'de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış olur ve Kullanıcı/Üye tarafından kabul edilmiş sayılır. Site Kullanıcıları ve Üyeleri, www.elitpet.net ve buna bağlı tüm alan adı adreslerine her yeni girişlerinde, güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

TANIMLAR

“Site”: www.elitpet.net alan adı ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “ELİTPETin “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesini ifade eder.

“Kullanıcı”: “Site”ye erişen gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

“Üye”: İşbu “Üyelik Sözleşmesi” şartları uyarınca “Site”ye üye olan ve “Site”de yer alan içerik, “Hizmetler” ve uygulamalardan yararlanan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

"Üyelik Hesabı": “Üye”nin "Site" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, üyelikle ilgili konularda "ELİTPET"e talepte bulunduğu, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep eden bilgilerini girdiği, sadece Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebildiği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "Üye"ye özel internet sayfasını ifade eder.

“Hizmet/Hizmetler”: ile "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, işbu Üyelik Sözleşmesi ve eklerinde tanımlı olan ve ELİTPET tarafından gerçekleştirilen uygulamaları ifade eder.

“İçerik”: “Site”de yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeleri ifade eder.

“Kurumsal Üye”: “Site”ye ticari ve kişisel bilgilerinin vererek “Üye” olup ilanlarını yayınlatan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

“Kişisel Veri”: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (Bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır.) yapılan kişisel veri tanımını ifade eder.

SİTE KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR
2.1. Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Site” üzerinde işlem yapabilirler. "Kullanıcı”ların “Site” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “ELİTPET”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.2. Kullanıcı/Üye; Site’de yer alan hiçbir bilginin, görselin ve içeriğin ürünün yapısı, değeri veya başka bir konuda bir tavsiye, öneri vb. niteliğinde olmadığını; Site’de yer alan uzman görüşleri de dahil olmak üzere tüm bilgilerin genel bilgi vermek amacıyla yer aldığını; ELİTPET’in Site’ye diğer Kullanıcı/Üyeler tarafından yüklenen ilanların, içeriklerin ve görsellerin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenirliliğini ve/veya doğruluğunu araştırma gibi bir yükümlülüğü olmadığını; ELİTPET’in 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında yer sağlayıcı olduğunu bildiğini ve ELİTPET’in bu bilgilere, görsellere ve içeriklere ilişkin herhangi bir taahhüdü olmadığını kabul ve beyan eder. Kullanıcının/Üye’nin, Site’de yer alan herhangi bir ilan içeriğinden dolayı zarara uğraması halinde, ELİTPET’in, yöneticilerinin ve/veya ortaklarının bu zarardan hiçbir şart ve koşul altında sorumlu olmayacağını bildiğini ve bunu bilerek Site kullanımını gerçekleştirdiğini kabul eder.

Kullanıcı/Üye ayrıca Site üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak ELİTPET’in herhangi bir bilgisinin, sorumluluğunun ve taahhüdünün bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.3. Kullanıcı/Üye, “ELİTPET”in Site’de yayınlanan ilanlara kendi kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere reklam, pazarlama, sponsorluk vb. amaçlarla link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ELİTPET’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. ELİTPET, Site'de kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun ELİTPET’in sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar Kullanıcı/Üyeler'in kendi sorumluluğundadır.

2.4. Kullanıcı / Üye, Site üzerinde diğer Kullanıcı / Üye, ilan ve içeriklerle ilgili, Site tarafından ortaya konulan çeşitli uygulamalar aracılığıyla yorum, puanlama ve benzeri yöntemlerle görüş bildirme ve diğer her türlü amaçla Site’ye yüklediği açıklama vb. bilgilerin, içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka aykırı hiçbir sonuç doğurmadığını, bu bilgi ve içeriklerin Site üzerinde yayınlanmasının veya ilanlarda belirttiği ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu ürünlerin internet üzerinde satışa arz edilmesi ve yayınlanmasına ilişkin hakkı veya yetkisi olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı'lar/Üye’ler, Site'ye yükledikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, 3. Kişilerin fikri ve sınai mülkiyet hakları da dahil herhangi bir hakkını ihlal etmediğini, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, yayınlanan ilan içeriklerinin ve resimlerin ELİTPET ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından ELİTPET’e karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. “ELİTPET”in yayınlanan bir ilan nedeni ile herhangi bir surette üçüncü kişilere ve/veya kamu kurumlarına ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya/Üye’ye aynen rücu hakkı saklıdır. Kullanıcı/Üye, böyle bir durumda ELİTPET’in zararını talep etmesi halinde tüm zararı derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.5. Kullanıcı/Üye, Site üzerinden kendisi tarafından yüklenen ilanlarda reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Kullanıcının/Üye’nin Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

2.6. Kullanıcı/Üye; kendisi tarafından Site’ye sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan dahil Site’ye veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını aksinin tespiti halinde ELİTPET’in kendisini yasaklılar listesine alabileceğini, Üye’liğini dondurabileceğini veya iptal edebileceğini bildiğini ve ELİTPET’in böyle bir durumdan dolayı zarara uğraması halinde, ELİTPET’in tüm zararını talep halinde derhal ödeyeceğini ve ELİTPET’den herhangi bir bedel iadesi talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.7. Üye’nin, Site’de yayınlayacağı ilanlara ilişkin bilgileri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair mevzuata uygun şekilde yer vermesi gerekmektedir. Üye, ilanlara ilişkin yayınlayacağı bilgilerde, ELİTPET tarafından belirlenecek kurallara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ELİTPET, Site’de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilme; Kullanıcılar’ın/Üye’lerin Site’ye yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar/Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcı/Üye, ELİTPET’in böyle bir tedbir alması durumunda, ELİTPET’den herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.8. Kullanıcı/Üye, Site tarafından ortaya konulan ve diğer Kullanıcı/Üye, ilan ve içeriklerle ilgili yorum, puanlama ve benzeri yöntemlerle görüş bildirme ve performans bildirmeye yönelik çeşitli uygulamalar üzerinde, normal kullanım ve görüntüleme yöntemleri dışında doğrudan veya dolaylı olarak bu uygulamaların manipüle edilmesi sonucunu doğuracak mahiyette herhangi bir eylemde bulunmayacağını; kendi ilanını, Site’de bulunan diğer ilanlardan ayrışmak maksadıyla ve/veya haksız rekabet yaratmak amacıyla ilan içeriğine herhangi bir yazı, ikon, şerit, çerçeve vb. unsurlar yerleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, Site’den faydalanmak amacıyla oluşturduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisinin güvenliğinden ve gizliliğinden sadece kendisinin sorumlu olduğunu, kullanıcı adı ve şifreyi gizli tutacağını, 3. kişiler ile paylaşmayacağını, kullandırmayacağını ve ele geçirilmesini önlemek için gerekli tüm tedbiri alacağını ve kullanıcı adı ve şifreyle ilgili olarak ELİTPET’in hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ELİTPET’in Üye’nin işbu maddeye aykırı hareket ettiğini tespit etmesi halinde, Üye’nin hesabını dondurma ve iptal etme hakkı saklıdır.

2.9. Kullanıcı, “Site” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya "ELİTPET"in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren Üye tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

2.10. “Site”de verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “ELİTPET”in sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

2.11. Üye, Site’de yayınlanacak ilan ve içeriklerinin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; ilan ve içeriklerinin mevzuata ve işbu Kullanım Koşullarına aykırı unsurlar taşıması halinde ELİTPET’in ilanın değiştirilmesini talep etme ve gerekli değişiklik yapılana dek söz konusu ilanı herhangi bir bilgilendirmede bulunmaksızın yayınlamama veya Üyeliği iptal etme hakkına sahip olduğunu ve böyle bir durumda ELİTPET’den herhangi bir bedel iadesi ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ELİTPET’in anılan hakkı kullanmış olup olmamasına bakılmaksızın, yayınlanan bir ilan nedeni ile herhangi bir surette üçüncü kişilere ve/veya kamu kurumlarına ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat veya idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkı saklıdır. Üye, böyle bir durumda ELİTPET’in zararını talep etmesi halinde ELİTPET’in tüm zararını derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.12. Kullanıcı/Üye, Site’yi kullanarak işbu Kullanım Koşulları da dahil olmak üzere ELİTPET tarafından belirlenen ve Site’de yayınlanan Gizlilik ve Çerez Politikasını okuduğu, anladığını ve ELİTPET’in işbu Kullanım Koşulları ile bahsi geçen Politikalarda hiçbir bildirim yapmaksızın ancak Site’de yayınlamak şartıyla değişiklik yapma hakkının saklı olduğunu bildiğini kabul ve beyan etmektedir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Bu “Site” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Site”nin tüm elemanları (hepsi birlikte "ELİTPET"in telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) "ELİTPET"e ait ve/veya "ELİTPET" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Kullanıcı"lar, "ELİTPET" hizmetlerini, "ELİTPET" bilgilerini ve "ELİTPET"in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "ELİTPET"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Kullanım Koşulları" dahilinde "ELİTPET" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "ELİTPET"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu "Kullanım Koşulları" dahilinde "ELİTPET" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "ELİTPET"; "ELİTPET" hizmetleri, "ELİTPET" bilgileri, "ELİTPET" telif haklarına tabi çalışmaları, "ELİTPET" ticari markaları, "ELİTPET" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

DEĞİŞİKLİKLER
ELİTPET, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşullarını uygun göreceği herhangi bir zamanda "Site"de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşullarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.